slideshow 1

Aktualności

Pożegnanie Donatorów

Wersja do wydruku

W dniu dzisiejszym tj. 28.11.2014 na Cmentarzu Batowickim w Krakowie odbyło się uroczyste pożegnanie Donatorów

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie.

Małopolska Noc Naukowców

Wersja do wydruku

Spotkanie z nauką i naukowcami: Anatomia funkcjonalna stawu kolanowego Aula Wykładowa Katedry Anatomii UJ CM godz. 16.00

 

Zwiedzanie Muzeum Anatomii godz. 16.00-18.00

Demonstracja preparatów Anatomicznych 16.00-17.00

Katedra Anatomii wyróżniona przez Absolwentów 2014!!!

Wersja do wydruku

Dnia 29. czerwca 2014 w Auditorium Maxium odbyła się uroczystość absolutoryjna dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz kierunku lekarsko-dentystycznego i dietetyki. W jej trakcie, kierownik Katedry prof. Jerzy Walocha odebrał dyplomy i statuetki przyznane zarówno przez absolwentów Wydziału Lekarskiego oraz kierunku lekarsko-dentystycznego dla najlepszej Katedry kształcącej w zakresie nauk przedklinicznych/podstawowych.

Sukces na 15th EFORT (European Federation of the National Associations of Orthopaedics and Traumatology) Congress, London, 4-6 June 2014

Wersja do wydruku

Praca autorstwa Krzysztofa A. Tomaszewskiego i Jerzego A. Walochy

pt. „Pathogenesis of cervical disc degenerative disease - the role of ankyrin, ectoenzyme PC-1, osteopontin, vertebral endplate calcification and microvessel occlusion” 

otrzymała nagrodę za najlepszą pracę plakatową w sesji nauk podstawowych.

Była to jedyna wyróżniona praca na ponad 50 zaprezentowanych w tej sesji.

Powyższe badania realizowane są w Katedrze Anatomii i Katedrze Patomorfologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, a finansowane ze środków

Narodowego Centrum Nauki (DEC-2012/07/N/NZ5/00078 i DEC-2013/08/T/NZ5/00020).

EFORT jest drugim na świecie (po dorocznym zjeździe American Academy of Orthopedic Surgeons) i pierwszym w Europie, największym kongresem o tematyce ortopedyczno-traumatologicznej.

Serdecznie gratulujemy !!

Sukces - Scapula Aurea 2014

Wersja do wydruku

W ogólnopolskim turnieju wiedzy anatomicznej Scapula Aurea w Katowicach

I miejsce w rozgrywkach indywidualnych studentów polskojęzycznych zdobyła Aleksandra Lipska

UJ CM reprezentowało 8 studentów, w tym 4 studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców:

Aleksandra Lipska,

Beata Adrianowicz,

Jakub Polak,

Anna Jarzębska,

Anna Mydlowska,

Karla Fyllingsnes,

John William Johnsen,

Peder Holager,

natomiast drużynowo studenci UJ CM uplasowali się na II miejscu.

II miejsce w rozgrywkach indywidualnych studentów anglojęzycznych zdobył John William Johnsen.

Serdecznie gratulujemy!!

15th International Congress for Medical Students and Young Health Professionals

Wersja do wydruku

Z udziałem studentów ze Studenckiego Koła Anatomicznego UJ CM przy Katedrze Anatomii Wydziału Lekarskiego UJ CM zakończył się sukcesem:

Studenci Wydziału Lekarskiego UJ CM Renata Pacholczak i Piotr Kuszmiersz zajęli pierwsze miejsce

Kongres odbył się w Cluj-Napoca w Rumunii.

Studenci zaprezentowali pracę: "Reproductive History Risk Factors for Brest Cancer Among Polish Women - A case-control Study"

Serdecznie Gratulujemy

IX MiędzynarodowaStudencka Konferencja Kardiologiczna w Zabrzu

Wersja do wydruku

Z przyjemnością informujemy o sukcesach studentów z Studenckiego Koła Anatomicznego przy Katedrze Anatomii Wydziału Lekarskiego UJ CM:

Studenci Wydziału Lekarskiego UJ CM Mateusz Hołda i Mateusz Koziej zdobyli pierwsze miejsce

na IX Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej w Zabrzu w sesji kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii za pracę:

"Morphological aspects of transseptal access to the left atrium for interventional cardiologist."

Serdecznie gratulujemy

Działalność Naukowa

Wersja do wydruku

Praca autorstwa Mateusza K. Hołdy oraz Mateusza Kozieja pod tytułem “Porównanie anatomicznych

barier w dostępie do zatoki wieńcowej przez żyłę główną dolną oraz żyłę główną górną” zdobyła I

Miejsce w Sesji Prac Oryginalnych oraz Nagrodę Główną podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego we Wrocławiu. Nagrodą główną jest wyjazd na European Society

of Cardiology Congress 2014 w Barcelonie, który jest największym i najważniejszym kardiologicznym

wydarzeniem naukowym na świecie. Doniesienie to zostanie także zgłoszone do prezentacji podczas XVIII

Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Nagrodzona praca jest efektem

półrocznej działalności w ramach zespołu ‘’Heart Team” powstałego pod kierownictwem Pani dr. n med.

Wiesławy Klimek-Piotrowskiej przy Katerze Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Festiwal Nauki - Kraków 2014

Wersja do wydruku

W zwiazku z Festiwalem Nauki w Krakowie; Muzeum Katedry Anatomii UJ CM

zaprasza w dniach 22-23.05.2014 od 11:00 - 16:00

W związku ze specyfiką Katedry Anatomii

wstęp osób niepełnoletnich (do lat 16)  wyłącznie pod opieką dorosłych. (wstęp wolny)