slideshow 1

Aktualności

Złota Łopatka - 2016 ; Golden Scapula 2016 - Wrocław

Wersja do wydruku

W dniu 4.06.2016 roku, we Wrocławiu, odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea, Golden Scapula 2016.

 Wśród reprezentantów  jedenastu Uniwersytetów Medycznych, m.in. z Warszawy, Gdańska czy Rzeszowa, w konkursie  udział wzięły drużyny reprezentujące CM UJ: zespół polskojęzyczny w składzie: Marta Kalek, Veranika Baravik i Karolina Grad oraz reprezentanci Szkoły Medycznej dla obcokrajowców: Helene D. Styrkestad, Bendik Skinningsrud i Jakub Kocemba. Opiekę merytoryczną sprawowały Dr Wiesława Klimek- Piotrowska, Dr Ewa Mizia oraz Dr Małgorzata Mazur.

Udział w konkursie zaowocował zdobyciem trzeciego miejsca w klasyfikacji drużynowej, przez studentów anglojęzycznych.

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

Anatomia Exhibita - wystawa

Wersja do wydruku

W dniu 16.05 o godzinie 17 w Budynku Katedry Anatomii UJCM odbyło się uroczyste otwarcie kolejnej z serii cyklu wystaw anatomicznych: Anatomia Exhibita.

Wystawa poświęcona jest prezentacji prac studentów Akademii Sztuk Pięknych powstających w czasie zajęć z anatomii. Tym razem udało nam się zaprezentować prace nie tylko z ostatnich pięciu lat ale również odnalezione w budynku Katedry prace z przed 20 - 30 lat realizowane w czasie zajęć z Prof. Sokołowską - Pituchową. Wystawa przedstawia studia graficzne układów kostnych, mięśniowych oraz całych preparatów anatomicznych z muzeum anatomicznego oraz prosektoriów. Całość wystawy zgromadzona jest w holu głównym Katedry, w Muzeum Anatomicznym oraz na II piętrze budynku.

Anatomia Exhibita po raz kolejny łączy nie tylko obie Akademie - Medyczną i Sztuk Pięknych ale również pokolenia artystów tworzących na Anatomii. Pokazuje również że Kopernika 12 jest integralną częścią mapy artystycznej miasta Krakowa gdzie można zobaczyć ujęcia i studia ciała ludzkiego w połączeniu z obserwacją rzeczywistych eksponatów anatomicznych. 

Wystawa potrwa miesiąc. 

Serdecznie zapraszamy. 

 

Katedra Anatomii UJ CM

 

Festiwal Nauki 19-20.05.2016

Wersja do wydruku

Zwiedzanie Muzeum Katedry Anatomii  w tych dniach od godziny 11-17 – nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja

Gratulujemy!!

Wersja do wydruku

Dr n. med. Krzysztof Tomaszewski został Laureatem Nagrody im. Profesora Marka Sycha,
ustanowionej przez Towarzystwo Lekarskie Krakowskie a przyznawanej lekarzom środowiska krakowskiego za wyróżniający przebieg pracy naukowo-badawczej oraz postawy etyczno - moralnej.

Serdecznie gratulujemy!!!

ProJuvenes 2015

Wersja do wydruku

-----------
Mamy niezwykłą przyjemność poinformować o przyznaniu nagrody ProJuvenes 2015 w kategorii Naukowy Projekt Roku dla projektu HEART - Heart Embryology and Anatomy Research Team.
 
Projekt, którego celem jest ocena architektury ludzkiego serca w świetle nowych technik kardiologii inwazyjnej, jest od trzech lat realizowany przy Katedrze Anatomii UJ CM. Jest on unikalnym połączeniem anatomii i kardiologii klinicznej. W dorobku członków zespołu znajduje się kilka artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach z listy filadelfijskiej, ponad 30 wygłoszonych referatów zjazdowych na krajowych i zagranicznych kongresach naukowych oraz 10 nagród dla najlepszych doniesień konferencyjnych.
 
Opiekunem projektu jest Pani Dr n med. Wiesława Klimek-Piotrowska.
W skład zespołu wchodzą studenci kierunku lekarskiego: Mateusz Hołda, Mateusz Koziej, Katarzyna Piątek, Jakub Hołda, Kamil Tyrak.
 
Nagrody ProJuvenes (http://www.projuvenes.pl/) to inicjatywa organizowana przez Parlament Studentów RP od 2013 roku. Celem nagród jest podkreślanie zasług osób, firm i instytucji, które wśród elementów swojego funkcjonowania znajdują miejsce dla wykorzystania potencjału studentów. Nagrody zostały przyznane w 8 kategoriach: Naukowy Projekt Roku, NGO (organizacje pozarządowe), Studencki Projekt Roku, Studia Bez Barier, Dziennikarz, Juwenalia, Kultura Studencka, Media Studenckie.

Krakowski Oddział PTA

Wersja do wydruku

W wyniku przeprowadzonych wyborów do władz krakowskiego oddziału PTA

Przewodniczącą została dr n. med. Ewa Mizia

Z-ca przewodniczącego dr n. med. Krzysztof Tomaszewski

Skarbnik dr n. med. Artur Pasternak

Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Anatomii Opartej na Faktach (International Evidence Based Anatomy Working Group - iEBA-WG)

Wersja do wydruku
We współpracy z Katedrą Anatomii Wydziału Lekarskiego UJ CM powstała Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Anatomii Opartej na Faktach (International Evidence Based Anatomy Working Group - iEBA-WG).
 
Grupa ta zajmuje się rozwijaniem i promowaniem idei Anatomii Opartej na Faktach (ang. Evidence-Based Anatomy - EBA) poprzez wytyczanie nowych standardów w EBA oraz przygotowywanie przeglądów systematycznych piśmiennictwa i meta-analiz nt. wybranych aspektów anatomii człowieka (szczególnie pod względem użyteczności klinicznej uzyskiwanych danych - np. opracowywanie nowych lub bezpieczniejszych dostępów chirurgicznych). Osobami prowadzącymi grupę są prof. Jerzy Walocha, dr Krzysztof Tomaszewski oraz Brandon Michael Henry.
Wszystkie osoby chętne do współpracy zapraszamy do kontaktu przez naszą stronę internetową. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.eba.cm.uj.edu.pl.

W Dniu Edukacji Narodowej 14.10.2015

Wersja do wydruku

Kierownik Katedry Anatomii

Prof. dr hab. med. Jerzy Walocha

został uhonorowany prestiżową nagrodą

JM Rektora UJ Prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka "Pro Arte Docendi"

Jest to nagroda przyznawana wybitnym nauczycielom akademickim zatrudnionym w UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej, a w szczególności mistrzostwo w sztuce przekazywania wiedzy, doskonałe relacje i wyniki pracy ze studentami, indywidualną pracę z wyróżniającymi się wychowankami oraz kołami naukowymi, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie kształcenia oraz stosowanie w praktyce innowacyjnych metod i środków, zgodnych ze wskazaniami nowoczesnej dydaktyki akademickiej.

Prezydent RP odznaczył medalami za Dlugoletnią Służbę

dr n. med.  Pawła Depukata i dr n. med. Marcina Lipskiego

Serdecznie Gratulujemy!

 

Sukces Studenckiego Koła Naukowego!

Wersja do wydruku

Praca autorstwa Mateusza K. Hołdy, Mateusza Kozieja, Katarzyny Piątek oraz Jakuba Hołdy

 studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM działających w Studenckim Kole Anatomicznym pod kierownictwem dr Wiesławy Klimek-Piotrowskiej

pod tytułem “Kieszonka przegrodowa – nowy gracz na scenie udaru niedokrwiennego mózgu i zatorowości systemowej”

zdobyła I miejsce w sesji prac oryginalnych oraz Nagrodę Główną podczas II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego we Wrocławiu.

Nagrodą Główną dla autora wygłaszającego pracę jest wyjazd na European Society of Cardiology Congress 2015 w Londynie. Jest to już kolejny sukces tego zespołu.

Przypominamy, że zeszłoroczna edycja Konferencji również okazała się wygraną dla naszych studentów