slideshow 1

Aktualności

Działalność Naukowa

Wersja do wydruku

Praca autorstwa Mateusza K. Hołdy oraz Mateusza Kozieja pod tytułem “Porównanie anatomicznych

barier w dostępie do zatoki wieńcowej przez żyłę główną dolną oraz żyłę główną górną” zdobyła I

Miejsce w Sesji Prac Oryginalnych oraz Nagrodę Główną podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego we Wrocławiu. Nagrodą główną jest wyjazd na European Society

of Cardiology Congress 2014 w Barcelonie, który jest największym i najważniejszym kardiologicznym

wydarzeniem naukowym na świecie. Doniesienie to zostanie także zgłoszone do prezentacji podczas XVIII

Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Nagrodzona praca jest efektem

półrocznej działalności w ramach zespołu ‘’Heart Team” powstałego pod kierownictwem Pani dr. n med.

Wiesławy Klimek-Piotrowskiej przy Katerze Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

100. rocznica śmierci prof. Adama Bochenka

Wersja do wydruku

Wystawa
Zapraszamy do Katedry  Anatomii UJ CM, na wystawę  poświęconą Adamowi Bochenkowi,  z okazji setnej rocznicy śmierci Profesora.
Wystawa pod honorowym patronatem
 Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. Dr hab. Wojciecha  Nowaka
„ In memoriam ilustrissimi et clarissimi professoris Adami Bochenek „
czynna będzie od 30.09.2013 do 15.10.2013 w godzinach 10.00-15.00.
 
Wystawa zorganizowana została z okazji setnej rocznicy śmierci profesora Adama Bochenka, ma na celu upamiętnienie dokonań naukowych i dydaktycznych tego znanego krakowskiego anatoma.
Adam Bochenek urodził się 10 sierpnia 1875 roku w Krakowie ,tu uczęszczał do III Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego, a następnie studiował na Wydziale Lekarskim UJ. Po studiach rozpoczął pracę w Katedrze Anatomii, kierowanej przez  profesora Kazimierza Kostaneckiego. Zajmował się głównie badaniami układu nerwowego. W 1901 roku uzyskał habilitację na podstawie pracy ”O budowie komórki nerwowej ślimaka Helix Pomatia”. Był kierownikiem pracowni neuroanatomicznej w Katedrze Anatomii i prekursorem nowych metod badawczych układu nerwowego w Uniwersytecie Jagiellońskim i ówcześnie nieistniejącym kraju. Praca naukowa Adama Bochenka spotykała się z dużym zainteresowaniem uczonych i wyjaśniała wiele kwestii spornych lub nieznanych. W 1906 roku Adam Bochenek został profesorem nadzwyczajnym anatomii opisowej i anatomii systemu nerwowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kariera naukowa Adama Bochenka należała do najbardziej błyskotliwych na Wydziale Lekarskim UJ w tamtych czasach. Działalność dydaktyczna była dla profesora Bochenka ważnym dopełnieniem jego profesji. Pomimo ogromnego zaangażowania w pracę naukową, wielką wagę ten młody wykładowca przywiązywał do przekazywania wiedzy studentom zarówno wydziału Lekarskiego, jak i Akademii Sztuk Pięknych. W 1909 roku wydał również pierwszy tom podręcznika „Anatomia człowieka”, a w kolejnych latach pisał kolejne części. Podręcznik ten stał się podstawowym źródłem wiedzy anatomicznej dla wielu pokoleń lekarzy. Działalność naukowa i dydaktyczna była wkładem profesora Adama Bochanka w rozwój Katedry Anatomii, a jego publikacje znane w świecie przynosiły chlubę Uniwersytetowi, którego był wychowankiem. Kariera naukowa profesora została nagle przerwana jego przedwczesną śmiercią. Adam Bochenek zmarł w Krakowie 24 maja 1913 roku i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.
 

XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego - Gdańsk 2013

Wersja do wydruku

W dniach 25.06.-30.06. 2013 na terenie ośrodka "Dolina Charlotty" w Strzelinie k. Słupska odbył się XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. W zjeździe brała udział delegacja naszej Katedry, przedstawiając kilka doniesień zjazdowych:
1. Marta Olszewska, Grzegorz Kiełbasa, Przemysław Pękala, Krzysztof A. Tomaszewski, Konrad Mordarski, Iwona M. Tomaszewska, Grzegorz Tatoń, Artur Pasternak, Robert Chrzan, Jerzy Walocha. Badanie ultrasonograficzne zatok obocznych nosa - implikacje kliniczne objętości i wymiarów zatok w populacji polskiej.
2. Elizabeth K.Kmiotek, Iwona Z. Pena, Iwona M. Tomaszewska, Krzysztof A. Tomaszewski, Klaudia Walocha, Mateusz Pliczko, Anna Natkaniec, Martyna Gomulska, Jerzy A. Walocha. Anatomical landmarks for the localization of the greater palatine foramen in Polish skulls.
3. Iwona M. Tomaszewska, Mateusz Pliczko, Paulina Frączek, Martyna Gomulska, Michał Średniawa, Kinga Sałap, Ewa Mizia, Robert Chrzan. Krzysztof A. Tomaszewski. Sex determination based on the analysis of palatine bones.
4. Janusz Skrzat, Małgorzata Kępa, Beata Stepańczak, Andrzej Wróbel, Bartosz Leszczyński, Magdalena Kozerska. 3D-reconstruction of the osseous inner ear structures based on micro-CT scans
5. Krzysztof A. Tomaszewski, Joanna Rozwadowska, Helena Zwinczewska, Anna Traczyk, Szymon Majda, Michał Wysocki, Kamil Grabowski, Sylwia Kopeć, Ewa Mizia. Poziom wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii człowieka wśród uczniów krakowskich liceów.
Prezentacja doc. Janusza Skrzata wzbudziła żywe zainteresowanie oraz liczne komentarze, dotyczące m.in. praktycznych zastosowań metodologii obrazowania struktur ucha wewnętrznego. Natomiast praca prezentowana przez dwie studentki 1-roku kursu 4-letniego Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM Elizabeth K. Kmiotek i Iwonę Z. Pena zdobyła jedno z pięciu wyróżnień przyznawanych młodym naukowcom.
 
W trakcie zjazdu walne zgromadzenie wybrało nowe władze P.T.A. : prof. dr hab. Bogdan Ciszek (Warszawa) - prezes ZG; prof. dr hab. Małgorzata Bruska (Poznań) - wiceprezes ZG; prof. dr hab. Marek Grzybiak (Gdańsk) - wiceprezes ZG. Prof. Jerzy Walocha został wybrany przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ZG.
Zjazd był wspaniałą możliwością nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń, a dla młodych kolegów okazją dla zaprezentowania się w szerszym gronie anatomów.

Festiwal Nauki - Kraków 2013

Wersja do wydruku

W zwiazku z Festiwalem Nauki w Krakowie; Muzeum Katedry Anatomii UJ CM
zaprasza w dniach 16-17.05.2013 od 10:00 - 16:00
W związku ze specyfiką Katedry Anatomii
wstęp osób niepełnoletnich (od lat 16)  wyłącznie pod opieką dorosłych. (wstęp wolny)